Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Traders Hotel Singapore

Adresse: Hong Li Lu 3015 (Hong Li Lu, Zhong Li Lu, Hua Fu Lu, Jiao Yi Lu)
Téléphone: +86-755-88305555  FAX: +86-755-88308555
click and print it with you